SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI, ki veljajo od 12. 11. 2021

Prostor

Naslednji prodajni pogoji urejajo prodajo na tej spletni strani “https://www.gemimarket.it” (Spletna stran). Prodajalec je Gemi Elettronica Srl, s registriranim sedežem v Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Gospodarska zbornica MI - 2114222, številka za DDV IT01765660764, osnovni kapital 80.000,00 € v celoti plačan (Prodajalec).

Člen 1. Obseg uporabe

1.1 Prodaja na spletnem mestu predstavlja pogodbo o prodaji na daljavo, ki jo ureja poglavje I, naslov III (oddelek 45 in naslednji) zakonodajnega odloka z dne 6. septembra 2005, št. 206 (ital. Potrošniški zakonik) in z zakonodajno uredbo z dne 9. aprila 2003, št. 70 o elektronskem poslovanju.

1.2 Splošni prodajni pogoji veljajo za vse prodaje, ki jih prodajalec obdela na spletnem mestu. Pogoji so izračunani samo ob upoštevanju delovnih dni in brez sobot, nedelj in praznikov.

1.3 Splošne prodajne pogoje je mogoče kadar koli spremeniti in/ali spremeniti. Morebitne spremembe in/ali novi pogoji bodo veljavni od dneva objave na spletnem mestu. Iz tega razloga uporabnike vljudno vabimo, da pred oddajo kakršnega koli naročila redno obiskujejo spletno mesto in preberejo najnovejšo različico Splošnih prodajnih pogojev.

1.4 Veljavna Splošna prodajna določila in pogoji so tisti, ki veljajo na datum oddaje naročila.

1.5 Ti Splošni prodajni pogoji ne urejajo prodaje izdelkov in/ali opravljanja storitev s strani drugih oseb razen prodajalca, na voljo na spletni strani prek povezav, pasic ali hiperpovezav. Pred komercialnim poslom s temi strankami mora uporabnik preveriti njihove prodajne pogoje. Prodajalec ni odgovoren za opravljanje storitev in/ali prodajo izdelkov s strani teh strank. Prodajalec ne izvaja nikakršnih pregledov in/ali spremljanja spletnih mest, ki so dosegljive preko teh povezav. Prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino teh spletnih strani, niti za morebitne napake in/ali opustitve in/ali pravne kršitve s strani navedenih spletnih strani.

1.6 Uporabnik mora natančno prebrati te Splošne pogoje poslovanja Prodaja in vse druge informacije, ki jih prodajalec posreduje na spletni strani, tudi med postopkom nakupa.

1.7 Oddaja naročila pomeni sprejem teh splošnih prodajnih pogojev.

čl. 2. Nakup prek spletnega mesta

2.1 Nakup prek spletnega mesta je dovoljen uporabniku, ki je

 • registriran uporabnik spletnega mesta < /li>
 • deluje tako kot potrošnik kot trgovec. Na podlagi 3. člena, 1. odst. a) Potrošniškega zakonika je 'potrošnik' opredeljen kot fizična oseba, ki deluje za namene, ki niso povezani s kakršno koli poslovno, trgovsko, poklicno ali obrtno dejavnostjo, ki jo lahko opravlja. Na podlagi 3. člena, 1. odst. c) Potrošniškega zakonika je 'trgovec' opredeljen kot fizična oseba, ki deluje za namene, povezane z njeno poslovno, komercialno, poklicno ali obrtno dejavnostjo.

2.2 V v primeru naročil, ki so nepravilna glede na količino in/ali pogostost nakupov, si prodajalec pridržuje pravico, da sprejme vse potrebne ukrepe za zaustavitev nepravilnosti.

2.3 Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve ali preklica naročila:

 • uporabnik, s katerim je prodajalec v sporu
 • uporabnik, ki je kršil te Splošne prodajne pogoje
 • s strani uporabnika, ki je poslal lažne, nepopolne ali kako drugače netočne osebne podatke ali Prodajalcu ni poslal zahtevanih dokumentov

3. člen. Registracija na spletnem mestu

3.1 Za registracijo na spletnem mestu mora uporabnik izpolniti registracijski obrazec in vnesti naslednje podatke:

 • ime
 • priimek
 • e-mail
 • naslov
 • telefon
 • codice fiscale.

3.2 Uporabnik se zavezuje, da bo nemudoma obvestil prodajalca, če bo sumil ali postal seznanjen s kakršno koli nezakonito uporabo ali razkritjem navedenih podatkov.

3.3 Uporabnik jamči, da so osebni podatki, posredovani med postopkom registracije na spletno mesto, popolni in resnični, ter se zavezuje, da bo prodajalca odškodoval in odškodoval pred morebitnimi izgube, škodo in/ali odgovornosti, ki izhajajo iz in/ali so na kakršen koli način povezane z uporabnikovo kršitvijo določil glede registracije na spletnem mestu ali shranjevanja poverilnic za registracijo.

4. člen. Informacije, potrebne za Sklenitev pogodbe

4.1 V skladu z zakonodajno uredbo z dne 9. aprila 2003, št. 70 o elektronskem poslovanju, prodajalec obvešča uporabnika, da:

 • sklene kupoprodajne pogodbe na spletnem mestu, mora uporabnik izpolniti naročilnico v elektronski obliki in jo poslati prodajalcu v elektronski obliki po navodilih, ki bodo občasno objavljena na spletnem mestu;
 • pogodba je sklenjena. ko naročilnica doseže strežnik prodajalca
 • ko je naročilnica oddana, bo prodajalec uporabniku na navedeni elektronski naslov poslal potrdilo naročila, ki vsebuje naslednje:
  • opisi nakupa
  • ustrezna cena
  • navedba plačilnega sredstva
  • navedba stroškov dostave
  • navedba stroškov dostave in morebitnih dodatnih stroškov.

5. člen. Razpoložljivost izdelkov

5.1 Razpoložljivost izdelkov se nenehno spremlja in posodablja. Kljub temu, ker lahko spletno mesto hkrati obiščejo različni uporabniki, je možno, da več kot en uporabnik kupi isti izdelek hkrati. V teh primerih se lahko izdelek za kratek čas prikaže kot na voljo, čeprav ga dejansko ni na zalogi ali trenutno ni na voljo, ker je potrebna obnova zalog.

5.2 Spletno mesto vsebuje informacije v zvezi z razpoložljivostjo vsakega Izdelek.

5.3 Če se izkaže, da izdelek ni na voljo zaradi zgoraj navedenih razlogov ali v drugih primerih nepričakovane nerazpoložljivosti izdelka, brez poseganja v katere koli druge zakonske pravice uporabnika, zlasti tiste iz knjige IV, naslov II , poglavje XIV italijanskega civilnega zakonika, bo prodajalec takoj obvestil uporabnika. Uporabnik bo torej upravičen do odstopa od pogodbe v skladu s 4. in 5. odstavkom 61. člena Zakonika o varstvu potrošnikov.

5.4 Alternativno in brez poseganja v njegove pravice lahko uporabnik sprejme:

 • podaljšanje dobavnega roka
 • izdelek enakovrednosti ali višje vrednosti (v tem primeru ob plačilu razlike in ob izrecnem sprejemu uporabnika)
 • bon za popust, ki ga lahko porabite za nakupe na spletnem mestu. Prodajalec bo občasno sporočil znesek kupona za popust, datum poteka in morebitne omejitve.

5.5 Če se zahteva vračilo zneska, plačanega za nakup izdelkov ki se kasneje izkaže, da ni na voljo, bo prodajalec vrnil denar v roku največ 10 dni.

5.6 Če uporabnik izkoristi pravico do odstopa od pogodbe v skladu s 4. in 5. odstavkom 61. člena Potrošniškega zakonika, kupoprodajna pogodba preneha. Če je bilo plačilo celotnega dolgovanega zneska – glede na ceno izdelka, stroške dostave, če je na voljo, in vse druge dodatne stroške, ki izhajajo iz naročila (skupni dolgovani znesek) – že opravljeno, bo prodajalec povrnil skupni znesek. Dolgovani znesek v skladu s členom 'Načini plačila za nakupe, opravljene prek spletne strani'.

čl. 6. List izdelka

6.1 Vsakemu izdelku je priložen list z informacijami o izdelku, ki ponazarja njegove glavne značilnosti (list izdelka). Slike in opisi na spletnem mestu čim bolj zvesto reproducirajo lastnosti izdelkov. Vendar se lahko barve izdelkov razlikujejo od dejanskih zaradi nastavitev računalniških sistemov ali računalnikov, ki se uporabljajo za ogled. Poleg tega se lahko slike izdelka na listu izdelkov razlikujejo po velikosti ali glede na dodatne izdelke. Te slike je zato treba razumeti kot približne in nakazujejo splošno sprejete pragove tolerance. Za namene pogodbe o prodaji blaga se kot referenčna točka upošteva opis izdelka v naročilnici, ki jo posreduje uporabnik.

7. člen. Cene

7.1 Vse cene vključujejo DDV.

7.2 Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer se razume, da bo cena, ki se zaračuna uporabniku, tista, ki je navedena na Spletna stran v času oddaje naročila in nobena nihanja (povečanje ali zmanjšanje) se ne zabeležijo po prenosu navedenega naročila.

7.3 Morebitni stroški pošiljanja so izrecno in ločeno navedeni v naročilu obrazec, preden uporabnik nadaljuje z oddajo le-tega.

Člen 8. Naročila

8.1 Prodajalec bo izdelke dostavil šele po prejemu potrdila o uspešnem plačilu celotne vsote Zaradi uporabe. Lastništvo nad izdelki bo preneseno na vas v času dostave, kar pomeni čas dostave izdelka prevozniku. Vsakršno tveganje izgube ali poškodbe izdelka(-ov), ki ga ni mogoče pripisati prodajalcu, bo prešlo na uporabnika, ko slednji ali tretja oseba, ki jo določi uporabnik, razen kurirja, materialno pridobi izdelek(-e) v posest. .

Storitev, ki jo izberete, bo izvedena šele po plačilu celotnega dolgovanega zneska. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne zagotovi storitve, če se po oddaji vašega naročila ugotovi, da niste plačali celotnega ali dela celotnega dolgovanega zneska.

8.2 Kupoprodajna pogodba se prekine v primeru neplačila celotnega dolgovanega zneska. Če ni drugače pisno dogovorjeno z vami, bo naročilo ustrezno preklicano.

8.3 Za pošiljanje naročila morate prebrati in odobriti te Splošne prodajne pogoje, tako da kliknete ustrezno polje na strani nakupnega postopka. Če teh splošnih prodajnih pogojev ne sprejmete, bo nakupovanje na tem spletnem mestu nemogoče.

Člen 9. Načini plačila za nakupe, opravljene prek spletnega mesta

9.1 Plačilo na spletno mesto je mogoče narediti z:

 • plačilnimi karticami
 • PayPal
 • gotovinom ob dostavi
 • bančnim nakazilom.

9.2 Prodajalec sprejema naslednje kreditne kartice:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Bremenitev bo izvedena šele potem, ko (i) so bili podatki o vaši plačilni kartici, uporabljeni za plačilo, preverjeni in (ii) izdajatelj plačilne kartice, ki jo je uporabil ste izdali pooblastilo za bremenitev.

V skladu z Direktivo 2015/2366/ (EU) o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) je uporabnik obveščen, da bo morda moral dokončati nakup proces z izpolnjevanjem meril za preverjanje pristnosti, ki jih zahteva plačilna institucija, zadolžena za obdelavo spletne plačilne transakcije. Kriteriji avtentikacije se nanašajo na identiteto uporabnika (za izpolnitev tega kriterija mora biti uporabnik med nakupno transakcijo registriran na spletnem mestu) in kontekstualno poznavanje kode avtentikacije, ki jo posreduje plačilna institucija (Strong Customer Authentication). Če tega postopka ne zaključite, lahko nakup na spletnem mestu ne bo mogoče zaključiti.

Zaupni podatki plačilne kartice (številka kartice, imetnik, datum veljavnosti, varnostna koda) so šifrirani in posredovani neposredno na ustrezno plačilno institucijo brez prehoda skozi strežnike, ki jih uporablja prodajalec. Prodajalec zato nikoli nima dostopa do podatkov vaše plačilne kartice, s katero ste plačali izdelke, in jih ne hrani.

Bremenitev celotnega dolgovanega zneska bo izvedena samo v trenutku prenosa naročila. .

9.3 Pri plačilih PayPal bo uporabnik preusmerjen na spletno stran www.paypal.com, kjer bo izvedel plačilo na podlagi predpisanega postopka, ki ga ureja PayPal, in pogojev pogodba med uporabnikom in PayPal. Podatke, vnesene na spletno mesto PayPal, bo neposredno obdelal PayPal in ne bodo poslani ali deljeni s prodajalcem. Prodajalec tako ne more poznati ali si na kakršen koli način zapomniti podatkov o kreditni kartici, povezanih z uporabnikovim računom PayPal, ali podrobnosti katere koli druge oblike plačila, povezane z navedenim računom.

Če je plačilo prek PayPal, bo PayPal zaračunal celotno dolgovano vsoto uporabnikovemu računu hkrati s sklenitvijo spletne pogodbe. Če je pogodba prekinjena ali v katerem koli drugem primeru vračila iz kakršnega koli razloga, se znesek vračila, ki ga plača uporabnik, nakaže na uporabnikov PayPal račun. Rok za nakazilo zneska na plačilnem orodju, povezanem s tem računom, je odvisen izključno od PayPala in bančnega sistema. Ko je dobroimetje urejeno v korist navedenega računa, prodajalec ne odgovarja za morebitne zamude ali opustitve pri nakazilu vračila uporabniku. Kakršna koli vrsta vračila v skladu s temi Splošnimi prodajnimi pogoji bo izvedena na uporabnikov PayPal račun.

9.4 Če kot plačilno sredstvo izberete plačilo po povzetju, vas prodajalec obvesti da bo za pošiljko zaračunan dodaten znesek v višini 5,90 € ali drugačen znesek, prikazan na spletni strani. Če se odločite za plačilo z gotovino ob dostavi, morate ob dostavi izdelkov imeti gotovino v višini zneska, navedenega v naročilnici (ker kurir ni pooblaščen za sprejemanje čekov ali dajanje drobiža): v nasprotnem primeru , se bo kupoprodajna pogodba štela za prekinjeno po pravici v skladu s členom 1456 italijanskega civilnega zakonika in za namene tega člena. O prekinitvi pogodbe in posledično preklicu naročila boste obveščeni. Vsako vračilo v skladu s temi Splošnimi prodajnimi pogoji bo izvedeno z bančnim nakazilom na bančne podatke, ki ste jih posredovali.

9.5 Če se odločite za plačilo z bančnim nakazilom, ko je naročilo prejeto, bo Prodajalec bo uporabnika po elektronski pošti obvestil o bančnih podatkih in roku za izvedbo nakazila. E-poštno sporočilo lahko vsebuje zahtevo, da se po elektronski pošti pošlje potrdilo o opravljenem nakazilu ali potrditev le-tega.

V primeru plačila z bančnim nakazilom rok dobave izdelka(-ov) teče od od datuma prejema bančnega nakazila s strani prodajalca ali od datuma, ko je bančno nakazilo potrjeno naročeno v korist prodajalca, kar nastopi prej.

Razen če ni drugače dogovorjeno, storitve bo na voljo šele po prejemu celotnega dolgovanega zneska z bančnim nakazilom.

Uporabnik mora navesti:

 • referenčno številko naročila
 • datum naročila.

Ko je naročilo oddano, morate plačati v 7 delovnih dneh. Neupoštevanje bo povzročilo samodejno prekinitev pogodbe v naslednjih 3 delovnih dneh.

čl. 10. Dostava izdelkov

10.1 Za dostavo ni nobenih omejitev, razen v primerih, navedenih na spletnem mestu in/ali v listu izdelkov.

10.2 Stroški dostave izdelkov, ki se lahko razlikujejo glede na postopek dostave, ki ga izbere uporabnik, in morebitne druge morebitne stroške krije uporabnik, razen če je drugače navedeno v Listu izdelkov ali v drugih delih, kjer je to sporočeno.

10.3 Izdelki bodo dostavljeni v 3 dneh po prejemu naročila in v vsakem primeru v tridesetih dneh od dneva sklenitve pogodbe.

10.4 Vljudno vas prosimo, da preverite pogojih dostavljenega izdelka. Brez poseganja v dejstvo, da se tveganje izgube ali poškodbe izdelka zaradi razlogov, ki jih ni mogoče pripisati prodajalcu, prenese, ko vi ali tretja oseba, ki jo določite vi in ​​ni prevoznik, fizično prevzamete izdelek, prodajalec vam predlaga, da preverite število prejetih izdelkov in da je embalaža nedotaknjena, nepoškodovana, da ni mokra ali kako drugače spremenjena niti v zapiralnih materialih; Prav tako vam prodajalec predlaga, da morebitne nepravilnosti označite na transportnem dokumentu prevoznika in v tem primeru sprejmete paket s pridržkom. V primeru, da paket kaže očitne znake poseganja ali spreminjanja, je priporočljivo, da o tem nemudoma obvestite prodajalca. V vsakem primeru veljata pravica do odstopa (če obstaja za izdelek) in pravno jamstvo za skladnost.

11. člen. Pravica do odstopa

11.1 Uporabnik – ki deluje kot potrošnik - ima pravico odstopiti od pogodbe o prodaji blaga za izdelek brez navedbe razloga in brez dodatnih stroškov in izdatkov, ki niso navedeni v tem členu, v štirinajstih koledarskih dneh (pravica do odstopa). Odstopni rok (odstopni rok) poteče po 14 dneh:

a v primeru naročila enega izdelka od dneva, ko uporabnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo določi uporabnik, pride v materialno posest izdelka;

b. v primeru večkratnega naročila z ločenimi dobavami od dneva, ko uporabnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo določi uporabnik, prevzame zadnji dostavljeni izdelek; ali

c. v primeru naročila v zvezi z dostavo izdelka različnih serij ali več kosov, od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ste jo izbrali, pridobi fizično posest nad zadnjo serijo ali zadnjim kosom .

11.2 Za uveljavitev pravice do odstopa mora uporabnik prodajalca pred iztekom odstopnega obdobja obvestiti o svoji odločitvi o odstopu.

11.3 Uveljavili ste svojo Pravica do odstopa v odstopnem obdobju, če ustrezno sporočilo pošljete pred iztekom odstopnega obdobja. To komunikacijo je treba prenesti na naslednje načine:

E-pošta: [email protected]

< p>Potrošnik si zagotovi trajno shranjevanje sporočil v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, saj dokazno breme v zvezi z uveljavljanjem te pravice pred iztekom odstopnega roka nosi uporabnik.

11.4 V primeru uveljavljanja pravice do odstopa mora uporabnik po uveljavitvi pravice poskrbeti, da se izdelki vrnejo prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa pred 14 koledarskimi dnevi od datuma, ko uporabnik obvestil prodajalca o svoji odločitvi, da odstopa od pogodbe. Rok je upoštevan, če uporabnik izroči izdelek(-e) pred iztekom prej navedenega 14-dnevnega roka kurirju, ki ga določi prodajalec, ali glede na ustrezne okoliščine kurirju po izbiri (rok vračila). Izdelek, ustrezno zaščiten in zapakiran ter v originalni embalaži (če je možno), morate vrniti na naslednji naslov (originalna embalaža je vedno obvezna, če so na njej natisnjene serijske številke izdelkov):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Strošek vračila izdelka (vključno s carinami) krije uporabnik in vračilo poteka pod njihovo odgovornostjo.

11.6 Če uporabnik odstopi od pogodbe, mu bo prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje do 14. dni od dneva, ko je bil prodajalec obveščen o odločitvi uporabnika, da odstopa od pogodbe. Vračilo bo izvedeno z uporabo istega plačilnega sredstva, uporabljenega za prvotno transakcijo. V primeru, da je uporabnik vrnil izdelke s prevoznikom po lastni izbiri in na svoje stroške, lahko prodajalec začasno prekine povračilo do prejema izdelkov ali dokler ne dokažete, da ste izdelke poslali nazaj, kar nastopi prej.

11.7 Uporabnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi drugačne uporabe izdelka od tiste, ki je potrebna za vzpostavitev lastnosti in delovanja izdelka. V vsakem primeru je treba izdelek hraniti, z njim ravnati in ga pregledati z običajno skrbnostjo ter vrniti nedotaknjen, popoln v vseh njegovih delih, popolnoma delujoč, vključevati mora tudi vso dodatno opremo in ilustrativne letake, etikete in pritrjen pečat, če je prisoten. izdelka ter nedotaknjen in nepoškodovan ter popolnoma primeren za uporabo, za katero je predviden, in brez znakov obrabe ali umazanije. Odstop velja za izdelek v celoti. V tem smislu ga ni mogoče uveljaviti samo za nekatere dele in/ali dodatke (ki ne predstavljajo in niso samostojni izdelki) izdelka.

11.8 Če je izdelek utrpel izgubo vrednosti zaradi ravnanja z blagom, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja izdelka, si prodajalec pridržuje pravico, da od zneska vračila odšteje znesek, ki je enak tej izgubi vrednosti. Podjetje vas bo v roku od prejema izdelka obvestilo o okoliščinah in posledično zmanjšanem znesku vračila. Če je bilo vračilo že plačano, bo podjetje sporočilo bančne podatke za plačilo zneska, ki ga dolguje uporabnik zaradi zmanjšanja vrednosti izdelka.

11.9 V primeru, da je umik ni bilo izvedeno v skladu z določbami veljavne zakonodaje, ne bo povzročilo prekinitve pogodbe in posledično ne bo ustvarilo nobene pravice do povračila. Prodajalec bo uporabnika ob prevzemu izdelka obvestil, da bo zahtevo za odstop od pogodbe zavrnil. V primeru, da je izdelek že prispel nazaj k prodajalcu, bo ostal prodajalcu na razpolago uporabniku za prevzem, ki bo moral biti opravljen na stroške in odgovornost uporabnika.

11.10 V V primeru delnega odstopa od več naročil bo znesek stroškov dostave, ki se povrne v korist uporabnika, kvantificiran sorazmerno z vrednostjo izdelka, ki je predmet odstopa. Uporabnik je na primer oddal naročilo v vrednosti 200,00 evrov, ki vključuje dva izdelka, prvega v vrednosti 50,00 evrov in drugega v vrednosti 150,00 evrov, in vrne izdelek v vrednosti 150,00 evrov, uporabnik bo prejel povrnjen znesek, enak do 75 % nastalih stroškov dostave. V vsakem primeru znesek stroškov dostave, ki ga je treba vrniti, ne bo nikoli presegel zneska, ki ga je uporabnik dejansko plačal.

12. člen. Pravno jamstvo za skladnost

Vsi izdelki, ki se prodajajo na spletnem mestu so zajeti s pravnim jamstvom o skladnosti, ki ga zagotavljajo členi 128–135 zakonodajnega odloka št. 128–135 potrošniškega zakonika (pravno jamstvo).

Za koga velja

Pravni Garancija je rezervirana za potrošnike. Velja torej izključno za uporabnike, ki so opravili nakup na spletnem mestu za namene, ki niso podjetniške, komercialne, obrtne ali poklicne dejavnosti.

Kadar velja

Prodajalec odgovarja za à-vis potrošniku za kakršno koli neskladnost, ki obstaja v času dostave izdelka in postane vidna v dveh letih od omenjene dostave. Prodajalca je treba obvestiti o neskladnosti pod kaznijo izgube garancije v dveh mesecih od datuma, ko je bila odkrita.

Če se ne dokaže drugače, se neskladnost pojavi v šestih mesecih. od datuma dobave izdelka se domneva, da obstajajo od slednjega, razen če je predpostavka nezdružljiva z naravo izdelka ali z naravo neskladnosti. Od sedmega meseca po dobavi izdelka je dokazno breme, da je neskladnost obstajala že v času dostave izdelka, na strani potrošnika.

Za prevzem zaradi prednosti pravne garancije morate predložiti dokazilo o datumu nakupa in dobave blaga. Zato je priporočljivo, da za namen dokazovanja nakupa shranite račun, ki vam ga je poslal prodajalec, ter transportni dokument ali kateri koli drug dokument, ki potrjuje datum nakupa (kot je izpisek kreditne kartice ali bančni izpisek). ) in datum dostave.

V primeru odstopa od pogodbe bo prodajalec potrošniku vrnil celoten plačani znesek, ki ga sestavljajo nakupna cena izdelka, stroški pošiljanja in morebitni drugi dodatni stroški. V primeru znižanja cene bo prodajalec povrnil znesek znižanja, ki je bil predhodno dogovorjen s potrošnikom. Znesek vračila kupnine ali znižanja bo knjižen v dobro sredstva ali plačilne rešitve, ki jo je potrošnik uporabil za nakup.

Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki je posledica neustreznega uporabe izdelka ali v primeru škode, ki je posledica nepredvidljivih okoliščin ali višje sile.

Če ste nakup opravili kot 'profesionalec' v skladu z določili Potrošniškega kodeksa, prejšnji odstavki te člena ne veljajo. Pravno jamstvo, ki ga določa čl. 1490 italijanskega civilnega zakonika.

13. člen. Standardna garancija proizvajalca

13.1 Izdelke, ki se prodajajo na spletnem mestu, lahko glede na njihovo naravo pokriva standardna garancija, ki jo izda proizvajalec (konvencionalna garancija). Uporabnik lahko uveljavlja pravico do garancije le pri proizvajalcu. Trajanje, obseg (vključno z geografskim obsegom), pogoje in postopke, vrste zajetih poškodb/napak in omejitve standardne garancije določi vsak proizvajalec in so navedeni v tako imenovanem garancijskem potrdilu, ki je v embalaži izdelka. Standardna garancija je po naravi izbirna in ne dodaja, nadomešča, omejuje, škoduje ali razveljavlja pravne garancije.

14. člen. Veljavna zakonodaja in pristojnost; izvensodno reševanje sporov - alternativno reševanje sporov/spletno reševanje sporov

14.1 Kupoprodajne pogodbe, sklenjene med vami in prodajalcem, ureja italijansko pravo. Za uporabnike, ki niso redni rezidenti v Italiji, se bodo uporabljale morebitne ugodnejše in obveznejše določbe, ki jih določa zakonodaja države, v kateri običajno prebivajo, in se zlasti nanašajo na rok za uveljavitev pravice do odstopa od roka. za vračilo izdelkov, v primeru, da bi uporabnik želel uveljavljati to pravico, na metode in formalnosti sporočanja te pravice ter na pravno garancijo skladnosti.

14.2 Če ste 'potrošnik' , je za morebitne spore v zvezi z uporabo, izvajanjem in razlago teh splošnih prodajnih pogojev pristojno sodišče tam, kjer imate prebivališče ali ste izbrali stalno prebivališče. Če ste »trgovec« za kakršen koli spor v zvezi z uporabo, izvajanjem in razlago tega dokumenta, je izključno pristojno sodišče, kjer ima prodajalec sedež v skladu z določbami 1. člena zgoraj.

< p>14.3 V skladu s členom 141-sexies, vejica 3 zakonodajne uredbe z dne 6. septembra 2005 N. 206 (zakonik potrošnikov), prodajalec obvešča uporabnika kot končnega potrošnika, ki ga člen 3, vejica 1, let. a) Potrošniškega kodeksa, da v primeru, da je podal reklamacijo neposredno na Prodajalca, zaradi česar ni bilo mogoče rešiti nastalega spora, mu bo Prodajalec posredoval podatke v zvezi z organizacijo Alternative. Reševanje sporov za izvensodno reševanje sporov v zvezi z obveznostmi iz pogodbe, sklenjene v skladu s temi Splošnimi prodajnimi pogoji (organizacije ADR, kot je navedeno v 141-bis členu in naslednjih členih Potrošniškega zakonika), pri čemer je treba tudi navesti, ali želi ali ne uporabiti teh organizacij za reševanje spora.

14.4 Poleg tega vas prodajalec obvešča kot potrošnika, ki ga v členu 3, vejica 1, let. a) Potrošniškega zakonika, da je bila vzpostavljena evropska platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (Platforma ODR). Potrošnik lahko brska po platformi ODR na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; prek platforme ODR lahko potrošnik vidi seznam organizacij za ARS, poišče povezavo do posameznega spletnega mesta in začne spletni postopek za rešitev sporov, v katere je vpleten.

14.5 Karkoli že je je izid postopka izvensodnega reševanja sporov v zvezi s potrošniškimi razmerji s pomočjo postopkov iz V. dela, naslova II-bis potrošniškega zakonika, ima potrošnik v vsakem primeru vedno pravico vložiti pravno postopek pred pristojnim sodiščem.

14.6 Za morebitne spore v zvezi z uporabo, izvajanjem in razlago teh splošnih prodajnih pogojev lahko uporabnik, ki prebiva v državi članici Evropske unije, ki ni Italija, dostopati tudi do evropskega postopka za spore majhne vrednosti, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 861/2007 Sveta z dne 11. julija 2007, pod pogojem, da vrednost spora ne presega 2.000,00 EUR, brez obresti, pravic in stroškov. Besedilo uredbe je na voljo na spletni strani www.eur-lex.europa.eu.

15. člen. Skrb za stranke in pritožbe

Lahko zahtevate informacije, pošiljate sporočila, prosite za pomoč ali oddate pritožbe tako, da se obrnete na prodajalčevo službo za stranke na naslednji način:

 • po e-pošti, pišete na: [email protected]
 • po telefonu, pokličete na: +39 02 87165556.

Prodajalec bo reklamacijo obravnaval tako, da bo odgovoril v roku 3 dni od prejema.